Jarní zasedání na téma: ENERGIE

18. – 19. 4. se v příjemném prostředí Resort Sobotín uskutečnilo jarní zasedání Odborné komise pro lití pod tlakem při Česká slévárenská společnost, z.s. Odborný program byl doplněn exkurzí na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně a v předvečer také turnajem jednotlivců a týmů v bowlingu o pohár POD TLAKEM. Téměř rekordní počet účastníků druhý den vyslechl 10 odborných přednášek. Celá akce probíhala pod záštitou společnosti SHM s.r.o, dále děkujeme partnerům a přednášejícím ze společností HiLASE Centre, ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o., TIESSE PRAHA, s.r.o., Pyrotek, Ljunghall Čáslav, ŠKODA AUTO a.s. a dalším a zejména účastníkům, kteří přispěli k obohacujícímu, přátelskému a pozitivnímu průběhu akce. Těšíme se za rok v Kutné Hoře na na shledanou na zasedání pod záštitou společnosti Kovolis Hedvikov a.s.!

Fotogalerie:

Program:

18. 4. 2023
15:00 – 18:00

18:00 – 24:00

 

Odborná exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně

Přátelské posezení v prostorách Resortu Sobotín

Turnaj v bowlingu o pohár POD TLAKEM

19. 4. 2023
08:00 – 09:00 Prezence
09:00 – 09:15 Zahájení, aktuální informace V. Krňávek, předseda OK 06
09:15 – 10:15 SHM, s.r.o představení firmy

SIGAAN AL a LSP – pokročilé povrchové úpravy částí forem
pro materiálovou a energetickou úsporu

R. Janků,
SHM, s.r.o., HILASE, AV ČR
10:15 – 10:45 Snížení spotřeb energií na stávajících šachtových pecích.
Alternativy budoucnosti tavení slitin hliníku (Green Deal)
F. Brůža,
Šebesta-služby slévárnám, s.r.o.
10:45 – 11:15 Redukce energetické náročnosti robotizovaného licího pracoviště ve slévárně TOKOZ, a.s.           D. Červený,
Tiesse Praha s.r.o.
11:15 – 11:45 Coffee break
11:45 – 12:15 Zkušenosti s provozem elektricky vyhřívaných pecí s přímým ohřevem taveniny P. Kolář,
PYROTEK CZ, s.r.o.
 12:15 – 12:55 Teorie a praxe mikropostřiku J. Pospíšil,
ŠEBESTA-služby slévárnám, s.r.o.
M. Čermák, V. Perný,
Ljunghall s.r.o.,
D. Kvapil,
ŠKODA-AUTO, a.s.
12:55 – 13:15 Automatizace, robotizace, digitalizace, umělá inteligence
a úspory energií
I. Špička,
předseda OK 15
13:15 – 13:30 Diskuse, ukončení zasedání V. Krňávek,
předseda OK 06
13:30 Oběd
14:15 Přesun do SHM, s.r.o. Šumperk a následná exkurze

Partneři zasedání