Podskupina pro nízkotlaké lití

Podskupina pro nízkotlaké lití má za cíl shromažďovat, sdílet a transferovat informace z oblasti nízkotlakého lití. Podskupina pořádá zatím nepravidelná zasedání, jejichž cílem je setkávání pracovníků z této oblasti ke sdílení zkušeností.


Plánované akce NTL     Uskutečněné akce NTL     Aktuality NTL


Druhý workshop je plánován na 18. 5. 2023 opět v kongresovém centru hotelu Tři Věžičky u Jihlavy. Podrobný program bude zveřejněn zde. Brzy bude také spuštěna on-line registrace. Těšíme se na shledanou!Kontakt

Ing. Milan Luňák
Koordinátor podskupiny pro nízkotlaké lití
TOP Alulit s.r.o.
lunak@topalulit.com
+420 736 654 195


Plánované akce NTL     Uskutečněné akce NTL     Aktuality NTL