Podskupina pro nízkotlaké lití

Podskupina pro nízkotlaké lití má za cíl shromažďovat, sdílet a transferovat informace z oblasti nízkotlakého lití. Sdružuje slévárny z ČR a SR, které se touto technologií zabývají. Podskupina pořádá zatím nepravidelná zasedání, jejichž cílem je setkávání pracovníků z této oblasti ke sdílení zkušeností.Kontakt

Ing. Milan Luňák
Koordinátor podskupiny pro nízkotlaké lití
TOP Alulit s.r.o.
lunak@topalulit.com
+420 736 654 195