Skupina pro nízkotlaké lití

Skupina pro nízkotlaké lití má za cíl shromažďovat, sdílet a transferovat informace z oblasti nízkotlakého lití. Skupina pořádá zasedání, jejichž cílem je setkávání pracovníků z této oblasti ke sdílení zkušeností.


Plánované akce NTL     Uskutečněné akce NTL     Aktuality NTL


Čtvrtý workshop je plánován na jaro 2025.Kontakt

Ing. Milan Luňák, Ph.D.
Koordinátor skupiny pro nízkotlaké lití
TOP Alulit s.r.o.
lunak@topalulit.com
+420 736 654 195


Plánované akce NTL     Uskutečněné akce NTL     Aktuality NTL