Podskupina pro nízkotlaké lití

Podskupina pro nízkotlaké lití má za cíl shromažďovat, sdílet a transferovat informace z oblasti nízkotlakého lití. Sdružuje slévárny z ČR a SR, které se touto technologií zabývají. Podskupina pořádá zatím nepravidelná zasedání, jejichž cílem je setkávání pracovníků z této oblasti ke sdílení zkušeností.Kontakt

Ing. Milan Luňák
Koordinátor podskupiny pro nízkotlaké lití
Beneš a Lát, a.s.
milan.lunak@benesalat.cz
+420 724 440 987