Aktuality podskupiny NTL

Aktuality týkající se podskupiny nízkotlakého lití
Aktuality týkající se odborné komise pro lití pod tlakem (OK 06) naleznete zde