Jarní zasedání na téma: SBĚR A ANALÝZA DAT

Ve dnech 19. – 20. března se v malebném městě Kutná Hora uskutečnilo zasedání Odborné komise pro lití pod tlakem 0K06. Za krásného slunečného počasí se odpoledne účastníci pomalu začali sjíždět do hotelu Mědínek a v 16 hodin je čekala komentovaná prohlídka chrámu sv. Barbory. Právě díky pozdním slunečním paprskům bylo v kostele nádherné světlo, dle průvodkyně ojedinělé, které umocnilo atmosféru a barvy vitráží. Poté již začala volná zábava a večeře pomalu přešla ve společenský večer s rautem, kde bylo dost prostoru pro popovídání nejen o pracovních věcech. Druhý den od 9 hodin probíhal odborný program, který po uvítání začal představením hostitelské slévárny Kovolis Hedvikov a.s. a dále následovaly přednášky na téma „sběr a analýza dat“ – viz program níže. Na zajímavé a inspirativní přednášky po obědě navázala exkurze v Kovolisu Hedvikov. Rekordní počet účastníků blížící se 120 dokazuje, že tradice setkávání se alespoň jednou ročně ke sdílení problémů, ale i novinek a nových přístupů, pokračuje. Ostatně, je to zcela unikátní, hosté ze zahraniční se opakovaně podivují, že u nich by něco takového nebylo možné. Nezbývá proto než poděkovat zejména přednášejícím, za ochotu nechat si nahlédnout pod pokličku a věnovat čas přípravě přednášky. Také účastníkům ze sléváren patří dík, že mají zájem o nové informace a tuto akci podporují svojí účastí. Velký díky patří také dodavatelským firmám, které formou doprovodné výstavy prezentovaly své produkty a tím podpořili akci finančně. Speciální poděkování patří společnosti Kovolis Hedvikov a.s. za přípravu odborné části akce a zejména pak za uspořádání exkurze. Organizační tým už nyní pracuje na přípravách zasedání na jaře 2025!

Program:

19. 3. 2024
16:00 Komentovaná prohlídka chrámu svaté Barbory

18:00 Společenský večer

20. 3. 2024
8:00 9:00 Prezence
9:00 9:15 Zahájení V. Krňávek předseda OK06
9:15 9:40 Představení KOVOLIS HEDVIKOV a.s. M. Pavlas předseda představenstva KOVOLIS HEDVIKOV  a.s.
9:40 10:05 Představení projektu „Vývoj chytré formy pro technologii tlakového lití“ V. Krutiš VUT v Brně
10:05 10:30 Optimalizace procesu na základě analýzy dat V. Bryksí KOVOLIS HEDVIKOV  a.s.
10:30 11:00 Coffee break
11:00 11:20 Využití procesních dat slévárny pro zlepšení procesu P. Kolář AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.
11:20 11:50 Sběr a analýza výrobních dat tlakových licích strojů ve Škoda Auto a.s. J. Machuta ŠKODA AUTO a.s.
11:50 12:15 Sběr a využití provozních dat hydraulických zařízení pro predikci a plánování údržby J. Žalský BENEŠ a LÁT a.s.
12:15 12:35 Praktické využití sběru a analýzy výrobních dat ve slévárně spol. MOTOR JIKOV R. Dobeš DOTRA Tech s.r.o.
12:35 12:50  Diskuze
12:50 13:00 Závěr zasedání V. Krňávek předseda OK06
13:00 14:00 Oběd
14:00 15:00 Přesun do Třemošnice
15:00 17:00 Exkurze ve firmě KOVOLIS HEDVIKOV a.s.

Partneři zasedání