Vstupní materiál

Ve dnech 21. a 22. 5. 2019 proběhlo v Hotelu Lions v Nesuchyni u Slaného zasedání Odborné komise pro lití pod tlakem při České slévárenské společnosti. Po náhlém úmrtí předsedy OK Ing. Barciho v minulém roce byl na Slévárenských dnech zvolen dočasným předsedou komise Ing. Václav Krňávek, který s ostatními nominovanými kandidáty na předsedu (Ing. Bryksí , dr. Bryksí Stunová, Ing. Kvapil a Ing. Průša) sestavil organizační tým tohoto jarního zasedání. Celé zasedání proběhlo pod záštitou firmy Metal Trade Comax Velvary, v jejímž provozu byla pro účastníky na závěr zasedání zorganizovaná exkurze. Téma zasedání „Vliv vstupního materiálu na kvalitu odlitku“ bylo zvoleno v návaznosti na zaměření hostitele. Zasedání se zúčastnilo přes 100 účastníků z více než 30-ti firem a institucí.

V úterý 21. 5. v podvečer se účastníci začali sjíždět do příjemného prostředí areálu Lions a probíhala uvolněná konverzace k dění v oboru za uplynulý rok. Druhý den ráno v 9 hodin zahájil dočasný předseda Ing. Krňávek zasedání organizačními informacemi a požádal účastníky o minutu ticha na uctění památky zesnulého bývalého předsedy. Dále informoval o volbě předsedy, která je plánována na podzimním zasedání v říjnu. Zdůraznil, že vzhledem ke stanovám ČSS se volby mohou zúčastnit pouze členové České slévárenské společnosti a zároveň členové OK pro lití pod tlakem. Požádal tak účastníky, aby se v co největší míře k členství přihlásili, kdy výhodou, kromě možnosti volby předsedy, je např. snížené vložné pro členy. Zároveň připomněl, že odborná komise by se měla více přimknout ke své mateřské organizaci. Dále uvedl, že by bylo vhodné směřovat témata zasedání a zejména přednášky k řešení praktických problémů ve slévárnách a jejich sdílení. Poté se slova ujal vedoucí hutního provozu MT Comax pan Miloslav Škabrada, který představil firmu, její výrobkové portfolio, možnosti spolupráce se slévárnami a zákaznický servis. Část své přednášky věnoval sdělení již několikaletých zkušeností s dovozem tekutého kovu do sléváren. Následovaly další přednášky, věnující se vstupnímu materiálu, jeho kvalitě, zjišťování kvality a jejímu vlivu na výslednou kvalitu odlitku. Dr. Bryksí Stunová ve své prezentaci shrnula poznatky o možnostech sledování kvality housek a další přednášející (Ing. Bryksí z Kovolisu Hedvikov, Ing. Krňávek ze slévárny Siemens Mohelnice a Ing. Folta ze Škoda Auto) prezentovali provozní zkušenosti s vyhodnocováním kvality vstupního materiálu či se změnou výchozího materiálu. Po obědě se zasedání přesunulo do provozu firmy Metal Trade Comax ve Velvarech, kde bylo ve školicím centru připraveno občerstvení  a k účastníkům promluvil ředitel společnosti. Ve čtyřech skupinách pak účastníci shlédli hutní provoz firmy od pracoviště briketování, přes tavírnu až po balení a expedici.

Fotogalerie ze zasedání