Sběr a analýza dat ZRUŠENO!!!

Vzhledem ke stávající situaci je zasedání zrušeno, předběžně je plánováno zasedání s tím to tématem uskutečnit na jaře roku 2022.

Partneři zasedání