Školení konstrukce forem – termoregulace

Ve středu 11. 10. 2023 Odborná komise pro lití pod tlakem OK06 uspořádala v Brně v hotelu Avanti pokračování školení zaměřeného na problematiku konstrukce forem pro tlakové lití, tentokrát se zaměřením na odvzdušnění a termoregulaci. Na 70 účastníků z Česka i Slovenska vyslechlo celkem 4 přednášky. První, teoretická, se zabývala konstrukčními zásadami návrhu odvzdušnění, temperace a chlazení formy (B. Bryksí, Fakulta strojní ČVUT v Praze). Dále následovalo představení výsledků projektu TAČR FW01010440, kde V. Krutiš pohovořil na téma Řízení teplotního pole formy – Vývoj chytré formy pro technologii tlakového lití (VUT v Brně ve spolupráci s Kovolis Hedvikov a.s.). V. Kolda (Mecas ESI) v další přednášce na téma Tepelné a deformační chování tlakových forem z pohledu simulace poutavě nastínil přístup k návrhu termoregulace formy a v několika případových studiích ukázal zajímavosti z této oblasti. V posledním příspěvku s názvem Nastavení tepelné bilance tlakové licí formy pomocí řízeného vnitřního chlazení a vnějšího ošetření s lokálním dochlazením J. Grus a O. Řídký ze ŠKODA AUTO a.s. představili konstrukční a technologická řešení forem s mikropostřikem a s hybridním postřikem a jejich přednáška byla – ostatně všechny přednášky z této společnosti – velice zajímavá a přínosná.
Již nyní pracujeme na dalších setkáních, např. na březen 2024 připravujeme pravidelné jarní zasedání v Kutné Hoře na téma „Sběr a analýza dat“.

Pozvánka s programem pro tisk zde.

Absolventům školení bude vystaven certifikát!

Program školení:

8:30 – 9:00 Prezence, organizační záležitosti, uvítání účastníků V. Krňávek,
F. Urbánek, ČSS
9:00 – 10:30 Konstrukční zásady návrhu odvzdušnění, temperace
a chlazení formy
B. Bryksí Stunová,
ČVUT v Praze, a kol.
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:00 Řízení teplotního pole formy – VÝVOJ CHYTRÉ FORMY PRO TECHNOLOGII TLAKOVÉHO LITÍ – Projekt TAČR FW01010440               V. Krutiš,
VUT v Brně, a kol.
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:00 Tepelné a deformační chování tlakových forem z pohledu simulace V. Kolda,
MECAS ESI s.r.o.
14:00 – 15:00 Nastavení tepelné bilance tlakové licí formy pomocí řízeného vnitřního chlazení a vnějšího ošetření s lokálním dochlazením J. Grus, O. Řídký,
ŠKODA AUTO a.s.
15:00 – 16:00 Diskuze, ukončení školení V. Krňávek,
ČSS OK 06

Změny v programu vyhrazeny.

Vložné:

Člen ČSS 1 700,- Kč
Nečlen ČSS 2 000,- Kč
Zvýhodněné podnikové vložné pro 3 osoby 5 000,- Kč
Studenti, prezenční doktorandi, důchodci samoplátci 500,- Kč

Účastnický poplatek zahrnuje organizační poplatek, oběd a občerstvení během školení. Cena je vč. DPH. Vložné se hradí předem jako záloha. Daňový doklad bude zaslán poštou ihned po úhradě vložného, ev. bude k vyzvednutí při prezenci. V případě potřeby vystavení faktury předem kontaktujte tajemníka České slévárenské společnosti na slevarenska@volny.cz.

Příslušné vložné uhraďte nejpozději do 6. 10. 2023 bankovním převodem na účet ČSS u Komerční banky Brno – Pod Petrovem, Nové Sady 25, 602 00 Brno. Číslo účtu příjemce: 30736641/0100, Variabilní symbol: 111023. Adresa příjemce: Divadelní 614/6, 602 00 Brno, IČ: 00532983, DIČ: CZ00532983, IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641, SWIFT KOMBCZPPXXX.

Pokud se přihlášený nebude moci zúčastnit, lze poslat náhradníka. Při neúčasti se vložné nevrací.

Přihlášky:

Přihlášení již z důvodu naplnění kapacity není možné..

Místo konání:

Velký sál hotelu Avanti Brno, Střední 61, 602 00 Brno-Královo Pole.