Školení „Metalurgie slitin hliníku II“

Pobočný spolek při ČSS, z.s. na VUT v Brně a Odborná komise pro neželezné kovy uspořádali pokračování zimního školení na téma tavení, rafinace, odplynění, filtrace, metody ověřování kvality taveniny, vady odlitků.

Pozvánka s programem k tisku zde.

Program školení:

8:30 – 9:00         Prezence, organizační záležitosti, uvítání účastníků

9:00 – 10:15         B. Bryksí Stunová, ČVUT v Praze: Tavení slitin hliníku a vše, co s tím souvisí

10:15 – 10:30        Coffee break

10:30 – 11:45        V. Kaňa, VUT v Brně: Vodík ve slitinách hliníku

11:45 – 12:30        Oběd

12:30 – 13:45        J. Roučka, VUT v Brně: Vměstky ve slitinách hliníku, rafinace

13:45 – 14:00        Coffee break

14:00 – 15:30        Workshop na téma vady odlitků ze slitin hliníku

15:30                    Zakončení školení

Změny v programu vyhrazeny.

Vložné:

Člen ČSS: 1500,- Kč

Nečlen ČSS: 1800,- Kč

Studenti, prezenční doktorandi, důchodci samoplátci: 500,- Kč

Příjemce není plátcem DPH!

Účastnický poplatek zahrnuje organizační poplatek, oběd a občerstvení během školení. Vložné se hradí předem jako záloha. Daňový doklad bude k vyzvednutí při prezenci, na vyžádání bude zaslán po úhradě vložného. V případě potřeby vystavení zálohové faktury předem kontaktujte tajemníka pobočky na pernica@fme.vutbr.cz.

Příslušné vložné uhraďte bankovním převodem na účet pobočky 68131621/0100. Variabilní symbol: 120923. Adresa příjemce: Technická 2896/2, 616 00 Brno, Královo Pole, IČ: 00210188, IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ2101000000000068131621, BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX.

Pokud se přihlášený nebude moci zúčastnit, lze poslat náhradníka. Při neúčasti se vložné nevrací.

Absolventům školení bude vystaven certifikát.

Komerční účast:

V rámci školení nejsou plánovány komerční přednášky. V případě zájmu o distribuci propagačních materiálů kontaktujte organizátory, bude to symbolicky zpoplatněno. Prezentování zkušeností komerčních firem z praxe bude vítáno při diskuzích k jednotlivým přednáškám. Děkujeme za pochopení.

Místo konání:

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor slévárenství, 17. patro, Technická 2896/2, Brno.