Školení návrhu vtokových soustav

Za velké až nečekané účasti se 11. 1. 2023 na VUT v Brně, Fakultě strojního inženýrství, Ústavu strojírenské technologie, Odboru slévárenství uskutečnilo školení na téma Návrh vtokových soustav pro odlitky tlakového lití.

Školení bylo určeno pro konstruktéry, technology, nástrojaře, studenty a všechny, kdo se zajímají o efektivní přístup k návrhu zavtokování tlakového odlitku.

Po teoretické přednášce následovaly 3 příspěvky z praxe. Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování školení.

Na toto školení bychom rádi navázali školením o termoregulaci forem a výhledově tato školení opakovali.

Všem účastníkům i přednášejícím velice děkujeme a těšíme se na další setkání!

Těšíme se na vás!!!

Pozvánka a program: Pozvánka školení OK 06.