Workshop skupiny NTL III

Pomalu se stává již tradicí jarní setkání slévačů zaměřených na nízkotlaké lití. Jedná se o vyvážený „koktejl“ účastníků jak z dodavatelských firem, akademické půdy, tak především produkčních sléváren. Nás organizátory těší o to více skutečnost, že zájem je rok od roku větší a letos jsme posunuli pomyslnou laťku opět o něco výše. Obzvláště, když účast zástupců sléváren z ČR i SR byla značná. Akce konaná dne 16. 5. 2024 v již tradiční lokalitě, tedy v Hotel – Restaurant Tři Věžičky – Střítež u Jihlavy, měla zaregistrováno 45 účastníků. Celou událost odstartoval přivítáním a základními organizačními pokyny Dr. Milan Luňák, koordinátor skupiny NTL přidružené k Odborné komisi lití pod tlakem při České slévárenské společnosti, z.s.. Navázal předseda OK 06 Ing. Krňávek a dále pokračovala předsedkyně Odborné komise pro neželezné kovy Dr. Bryksí s přehledem akcí konaných a plánovaných pod záštitou OK 07.

Následovala nejdelší přednáška Ing. Klímy ze společnosti ELAP, v.d. o nejrůznějších aplikacích automatizace, robotizace a obecně zefektivnění výrobních operací v oblasti NTL. ELAP v.d. byl hlavním partnerem této akce a proto dostal k dispozici nejvíce prostoru pro představení svých dovedností a zkušeností. Po tomto příspěvku následovala velmi praktická přednáška Ing. Rušaje ze společnosti Maxion Wheels Czech, s.r.o., která popisovala přístup k řešení optimalizace chlazení formy pro litá kola pro automotive. Následovala přednáška p. Rešky podpořená Dr. Luňákem, kteří zastupovali slévárnu TOP Alulit s.r.o. Během tohoto příspěvku se posluchači mohli dozvědět technicko-ekonomické informace, které se opíraly o výsledky ze simulačního software MAGMA SW. Jednalo se o dvě případové studie řešení nízkotlakých odlitků a licích forem.

Po společném obědě, při kterém probíhaly kuloární diskuse, přišly další přednášky. Prvním přednášejícím byl Dr. Grzinčič s více než zajímavou přednáškou o tématu výroby odlitků pro motorsport. Účastníci měli možnost nahlédnout pod pokličku výroby odlitků pro Formuli 1. Tématem stoupacích trubic a dalších výrobků z aluminiumtitanátu pokračoval Ing. Turčan zastupující společnost Šebesta-služby slévárnám s.r.o. Zastoupeny byly i následné operace přicházející bezprostředně po samotném lití. Tuto oblast představila Dr. Kubelková ve své přednášce. Představitelka společnosti Laempe+Panáčková s.r.o. detailně hovořila o řešení apretace odlitků automatizovaným způsobem, pokrokový způsob řešení odjádrování byl uveden v druhé části příspěvku. K ucelenosti náplně celého programu přispěla i nemalou měrou prezentace týkající se výroby pískových jader z úst Ing. Štěpána Krňávka zastupujícího Tiesse Praha s.r.o. Byly uvedeny všechny možnosti výroby pískových jader použitelných nejen pro nízkotlaké lití. Hlavní fokus příspěvku byl na vstřelovací stroje pro tvorbu pískových jader. V poslední z přednášek byla poodhalena analytická práce Dr. Bryksí, která připravila detailní metalografickou zprávu o rozboru slévárenské vady NTL odlitku z Al slitiny, jenž byl v loňském roce prezentován slévárnou Unitherm, s.r.o. a dále uvedla srovnání struktur a vlastností 3 NTL odlitků od různých výrobců.

Diskuse probíhaly téměř po každé přednášce a byly velmi barvitým doplněním už tak nabitého programu celého workshopu. Fotogalerie dokládá velmi praktické pojetí celého workshopu a rovněž poskytuje svědectví o příjemné a přátelské atmosféře i přes fakt, že u jednoho stolu v některých případech zasedají přímí konkurenti z oblasti komerčních sléváren slitin hliníku.

Závěrečným slovem se rozloučil se všemi účastníky koordinátor skupiny pro nízkotlaké lití Dr. Luňák. Zároveň vyslovil velké díky kolegům, kteří pomohli s organizací a přípravou. Největší poděkování směřovalo však všem účastníkům za jejich účast, přístup a vytvoření velmi příjemné atmosféry. Již nyní se všichni těšíme na další pokračování této položené tradice a věřme, že se zájem o účast bude i nadále stupňovat.

M. Luňák, koordinátor skupiny NTL

 

Partneři zasedání