Zahájení činnosti podskupiny NTL

Podskupina pro nízkotlaké lití zahájila svoji činnost. V současné chvíli nezávazně sdružuje cca 15 subjektů z tohoto oboru.