Připravujeme podzimní zasedání

Podzimní zasedání se uskuteční 26. – 27. 11. 2019 v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem pod záštitou firmy TOKOZ a.s. a Tiesse Praha s.r.o. Tématem zasedání je „Robotizace a automatizace následných operací po odlévání“. V případě zájmu o aktivní účast kontaktujte organizátory. Pasivní účastníci se již mohou registrovat.

Pozvánka ke stažení v PDF zde.

Předběžný program zasedání

Čas
Popis Přednášející
26. 11. 2019
18:00 – 24:00 Přátelské posezení v prostorách hotelu Skalský dvůr
27. 11. 2019
08:00 – 09:00 Prezence
09:00 – 09:30 Zahájení a volba předsedy OK V. Krňávek, předseda OK
09:30 – 09:45 Představení společnosti TOKOZ a.s. V. Chládek, TOKOZ a.s.
09:45 – 10:15 Plánování a řízení zakázek v nástrojárně TOKOZ a.s. M. Mrva, TOKOZ a.s.
10:15 – 10:45 Zkušenosti s robotizovaným pracovištěm broušení odlitků I. Krejčí, TOKOZ a.s. / F. Bis, Tiesse Praha s.r.o.
10:45 – 11:30 Robotizovaná pracoviště dokončovacích operací Tiesse Prara s.r.o. D. Červený, Tiesse Praha s.r.o.
11:30 – 12:00 Coffee break
12:00 – 12:30 Zkušenosti s automatizací apretáže ve slévárně Beneš a Lát a.s. M. Luňák, Beneš a Lát a.s. / I. Kubelková, Laempe + Panáčková s.r.o.
12:30 – 12:50 Automatizace konečných operací ve slévárně Škoda Auto a.s. J. Folta, Škoda Auto a.s.
12:50 – 13:00 Diskuze
13:00 – 13:30 Slovo nového předsedy a závěr zasedání předseda OK
13:30 – 14:30 Oběd
14:30 – 15:30 Přesun a exkurze ve firmě TOKOZ a.s.

Změny v programu vyhrazeny.

Vložné

Člen ČSS ze slévárny 1 500,- Kč
Nečlen ČSS ze slévárny 2 000,- Kč
Člen ČSS  z dodavatelské firmy 3 200,- Kč
Nečlen ČSS z dodavatelské firmy 3 700,- Kč
Studenti, doktorandi (prezenční), důchodci    300,- Kč
Komerční účast (reklama, stánek, vystavovatel) – jedna osoba v ceně 7 500,- Kč

Uvedené ceny vč. DPH. Vložné zahrnuje náklady na organizaci konference. Vložné se hradí předem jako záloha. Daňový doklad bude zaslán poštou ihned po úhradě vložného, ev. bude k vyzvednutí při prezenci. V případě potřeby vystavení faktury předem kontaktujte tajemníka České slévárenské společnosti na slevarenska@volny.cz.

Příslušné vložné či reklamu uhraďte bankovním převodem na účet ČSS u Komerční banky Brno – Pod Petrovem, Nové Sady 25, 602 00 Brno. Číslo účtu příjemce: 30736641/0100, Variabilní symbol: 261119. Adresa příjemce: Česká slévárenská společnost z. s., Divadelní 6, P. O. Box 134, 657 34 Brno, IČ: 00532983, DIČ: CZ00532983, IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641, SWIFT (pro platby ze zahraničí): KOMBCZPPXXX.

 

Ubytování

Ubytování bude rezervováno na základě závazné přihlášky a požadavků v místě konání zasedání. Náklady na ubytování nejsou zahrnuty ve vložném. Účastníci je uhradí na místě v recepci nebo převodem po dohodě s hotelem. Přihlášku vyplňte zde do 5. 11. 2019.