Prohlídka chrámu sv. Barbory – pokyny

Ti, kdo se přihlásili na prohlídku chrámu sv. Barbory, se sejdou před chrámem v 15:50, prohlídka začne v 16 hodin. Budeme rozděleni do dvou skupin po 40 osobách, prosíme o součinnost při organizaci. Prosíme také o dochvilnost! Děkujeme!