První workshop podskupiny NTL

Myšlenka, jež se zrodila během kuloární diskuse při Slévárenských dnech před několika lety, nyní dostala svůj první reálný obraz. Tím bylo nejprve založení sekce na webových stránkách www.podtlakem.cz, které pravidelně informují a udržují v bdělosti členy odborné komise lití pod tlakem označované jako OK 06 při ČSS. A poté především konání workshopu úzce specializovaného na nízkotlaké odlévání hliníkových slitin. Zmíněný workshop, který se konal 23. 6. 2022 v Hotel – Restaurant Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy byl zároveň jakousi iniciační pracovní schůzkou podskupiny NTL.

Své místo v programu našly přednášky jak dodavatelů, tak sléváren a věřím, že to byl vyvážený koktejl odborných informací, novinek a zajímavostí přímo z praxe či následně implementovatelných do reálných provozů sléváren. V chronologickém shrnutí uvedených přednášek byly na workshopu představeny tyto: Úvodní slovo Ing. Václava Krňávka – předsedy OK 06, Vize a princip fungování podskupiny NTL Ing. Milanem Luňákem – koordinátorem podskupiny NTL a dále odborné přednášky. Zahajovací technickou prezentací bylo představení možností podpory a především novinek od firmy PYROTEK CZ s.r.o. Ing. Lubomírem Smolenem. Předané informace byly jasně fokusovány na problematiku nízkotlakého odlévání. V diskusi na závěr byly posluchači aktivně probírány vícekomorové pece se spodním ohřevem a problematika sítek ve vtokových soustavách odlitků. Poté následovaly dvě případové studie ze slévárenského provozu představené a komentované zástupcem společnosti BENEŠ a LÁT a.s., konkrétně Bc. Karlem Horkým. Tematicky byly zaměřeny na optimalizace a to jak tvarové změny odlitku při migraci mezi výrobními technologiemi, tak teplotu ocelového zálitku vloženého do trvalé formy pro NTL odlévání. V případě prvně zmíněného se jednalo o přesun výroby z vysokého tlaku na tlak nízký a s tím spojené úskalí rozdílných technologií a druhé téma představilo přístup k řešení předehřevu a samotnému zalévání ocelových předmětů do hliníkových odlitků při technologii NTL. Po obědové přestávce nabitý program pokračoval velmi komplexní prezentací dr. Ireny Kubelkové ze společnosti Laempe + Panáčková s.r.o., kde bylo hlavní náplní ukázat novinky a možnosti řešení následných či podpůrných operací pro odlitky z Al slitin, např. výrobu pískových jader, automatizované odjádrování a pokročilé automatizace v oblasti apretáže odlitků a nebylo opomenuto ani finální tryskání dílů s uvedením patentovaného systému obsaženého v tryskacím zařízení firmy Rösler. I po této přednášce probíhala delší a velmi konstruktivní debata ohledně dosavadních zkušeností z provozů sléváren. Jako poslední kapitola programu byla uvedena opět případová studie ze „života“ slévárenského technologa, kdy bylo velmi prakticky a inženýrským přístupem nastíněno řešení konkrétního odlitku vyráběného litím na NTL stroji. Jelikož to byl poslední příspěvek, bylo možné dlouze diskutovat a debatovat technické a technologické aspekty a tato diskuse byla rozhodně z pohledu slévárenského technologa velmi inspirativní.

Pozitivně byl již v průběhu zasedání hodnocen počet zastoupených sléváren, jejíchž množství bylo pro akci menšího rozsahu se svými celkem 18-ti účastníky řekněme výrazně nadprůměrné.

Zastoupeny byly jmenovitě tyto společnosti a instituce: TOP Alulit s.r.o., BENEŠ a LÁT a.s., PYROTEK CZ s.r.o., Laempe + Panáčková s.r.o., ČVUT v Praze – Fakulta strojní, ALUMETALL CZ s.r.o., UNITHERM Group a.s., VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA a.s., RONAL ČR s.r.o., FINALCAST s.r.o., Aluminium Group a.s., TIESSE PRAHA s.r.o., ŠEBESTA-služby slévárnám s.r.o. a Slévárna a modelárna Nové Ransko s.r.o.

Proběhlá odborná akce byla již bezprostředně po svém ukončení velmi kladně hodnocena účastníky a jsem si jistý, že uspořádáme další pracovní setkání. Rovněž nepochybuji o vyšší účasti v budoucnu a také je znatelný i zájem přednášejících, kteří zájem uvést své prezentace měli, avšak z časových důvodů již nebylo možné v tomto termínu realizovat. Všichni zájemci o technologii a celkově dění odehrávající se kolem této licí metody sledujte již výše zmíněné webové stránky či přímo kontaktujte mne, koordinátora této podskupiny.

M. Luňák