Jarní zasedání na téma: ENERGIE

Připravujeme jarní zasedání OK06, tentokrát se  uskuteční v krásném prostředí Jeseníků v Resortu Sobotín, 788 16 Sobotín 13.

Zasedání bude zaměřeno hlavně na problematiku energií jak při tavení, tak při samotné výrobě odlitků.

V předvečer zasedání organizujeme exkurzi do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Po skončení zasedání bude exkurze ve společnosti SHM, s.r.o. Šumperk.

Podrobné informace o programu, spuštění přihlášek,  rezervaci ubytování a pod. budou v dostatečném předstihu zveřejněny na těchto stránkách a budete informováni e-mailem.

Z programu lze zatím uvést přednášky na následující témata:

SIGAAN AL a LSP – pokročilé povrchové úpravy částí forem pro materiálovou a energetickou úsporu,

Aktuální alternativní energetické zdroje,

Snižování energetické náročnosti robotizovaného licího pracoviště,

Zkušenosti s provozem elektricky vyhřívaných pecí s přímým ohřevem taveniny,

Využití technologie mikropostřiku z pohledu snížení výrobních nákladů a stability procesu ve slévárnách AS Casting a Kovolit a.s.,

VŠTE – projekty pro snižování spotřeby energie,

a další.

Partneři zasedání