Sběr a analýza dat

V termínu 22. – 23. 6. 2020 se zasedání uskuteční v hotelu Jezerka na Seči pod záštitou společnosti KOVOLIS HEDVIKOV a.s. s tématem „Sběr a analýza dat z procesu tlakového lití.“ Zájemci o aktivní účast se mohou již nyní hlásit organizátorům.