Jarní zasedání s rekordní účastí za námi

Ve dnech 19. – 20. března se v malebném městě Kutná Hora uskutečnilo zasedání Odborné komise pro lití pod tlakem 0K06. Za krásného slunečného počasí se odpoledne účastníci pomalu začali sjíždět do hotelu Mědínek a v 16 hodin je čekala komentovaná prohlídka chrámu sv. Barbory. Právě díky pozdním slunečním paprskům bylo v kostele nádherné světlo, dle průvodkyně ojedinělé, které umocnilo atmosféru a barvy vitráží. Poté již začala volná zábava a večeře pomalu přešla ve společenský večer s rautem, kde bylo dost prostoru pro popovídání nejen o pracovních věcech. Druhý den od 9 hodin probíhal odborný program, který po uvítání začal představením hostitelské slévárny Kovolis Hedvikov a.s. a dále následovaly přednášky na téma „sběr a analýza dat“. Na zajímavé a inspirativní přednášky po obědě navázala exkurze v Kovolisu Hedvikov. Rekordní počet účastníků blížící se 120 dokazuje, že tradice setkávání se alespoň jednou ročně ke sdílení problémů, ale i novinek a nových přístupů, pokračuje. Ostatně, je to zcela unikátní, hosté ze zahraniční se opakovaně podivují, že u nich by něco takového nebylo možné. Nezbývá proto než poděkovat zejména přednášejícím, za ochotu nechat si nahlédnout pod pokličku a věnovat čas přípravě přednášky. Také účastníkům ze sléváren patří dík, že mají zájem o nové informace a tuto akci podporují svojí účastí. Velký díky patří také dodavatelským firmám, které formou doprovodné výstavy prezentovaly své produkty a tím podpořili akci finančně. Speciální poděkování patří společnosti Kovolis Hedvikov a.s. za přípravu odborné části akce a zejména pak za uspořádání exkurze. Organizační tým už nyní pracuje na přípravách zasedání na jaře 2025! Více informací o zasedání a foto zde.