Školení na téma „Slitiny hliníku, jejich metalurgie a tepelné zpracování“

V termínu 2. 2. 2023 pořádá Odborná komise pro neželezné kovy OK05 školení na téma „Slitiny hliníku, jejich metalurgie a tepelné zpracování“. Školení je vhodné i pro technology a metalurgy z tlakových sléváren! Pozvánka s programem ke stažení zde. Formulář přihlášky zde.

Program školení:

8:45 – 9:15 Prezence, organizační záležitosti, uvítání účastníků F. Urbánek,

ČSS

9:15 – 10:45 Slitiny hliníku, jejich chemické složení, vlastnosti a použití B. Bryksí Stunová,
ČVUT v Praze
10:45 – 11:15 Důležitost volby typu slitiny pro úspěch při sériové výrobě odlitků – příklady z praxe M. Luňák,
TOP Alulit s.r.o.
11:15 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:00 Metalurgie slitin hliníku V. Kaňa,
VUT v Brně
13:00 – 13:45 Oběd
13:45 – 15:15 Tepelné zpracování slitin hliníku J. Roučka,
VUT v Brně
15:15 – 15:30 Diskuze, zakončení školení

Změny v programu vyhrazeny.

 

Vložné:

Člen ČSS 1500,- Kč
Nečlen ČSS 1800,- Kč
Studenti, prezenční doktorandi, důchodci 500,- Kč

 

Účastnický poplatek zahrnuje organizační poplatek, oběd a občerstvení během školení. Cena je vč. DPH. Vložné se hradí předem jako záloha. Daňový doklad bude zaslán poštou ihned po úhradě vložného, ev. bude k vyzvednutí při prezenci. V případě potřeby vystavení faktury předem kontaktujte tajemníka České slévárenské společnosti na slevarenska@volny.cz.

Příslušné vložné uhraďte bankovním převodem na účet ČSS u Komerční banky Brno – Pod Petrovem, Nové Sady 25, 602 00 Brno. Číslo účtu příjemce: 30736641/0100, Variabilní symbol: 20223. Adresa příjemce: Divadelní 614/6, 602 00 Brno, IČ: 00532983, DIČ: CZ00532983, IBAN (pro platby ze zahraničí): CZ1701000000000030736641, SWIFT KOMBCZPPXXX.

Pokud se přihlášený nebude moci zúčastnit, lze poslat náhradníka. Při neúčasti se vložné nevrací.

 

Přihlášky: 

Vyplněné přihlášky zasílejte tajemníkovi ČSS na slevarenska@volny.cz.

 

Místo konání:

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor slévárenství, 17. patro, Technická 2896/2, Brno. POZOR!!! V okolí fakulty je z důvodů rekonstrukce problém s parkováním. Doporučujeme přijet s dostatečnou časovou rezervou, zaparkovat v okolí a dojít pěšky, případně dojet tramvají nebo linkou autobusu 72 přímo před fakultu.