Školení na vtoky je minulostí, ale čekají nás další akce!

Školení na téma Návrh vtokových soustav pro odlitky tlakového lití proběhlo ve středu 11. 1. 2023 na VUT v Brně. Kolem 50 účastníků vyslechlo celkem 4 příspěvky, jeden teoretický a v dalších případové studie z praxe. Za hojnou účast, podporu a kladné ohlasy všem děkujeme. Více o zasedání a foto zde. Na toto školení plánujeme navázat s tématem termoregulace forem. Na začátku února se uskuteční školení na téma Slitiny hliníku, jejich metalurgie a tepelné zpracování a v dubnu pak tradiční jarní zasedání komise. Sledujte stránky podtlakem.cz!